Anunt: Anunt cu privire la reluarea procesului de colectare selectiva
IMG-LOGO

Raspuns la solicitarea de clarificari aferenta anuntului publicitar nr. 120077 din 11.09.2017

Raspuns la solicitarea de clarificari aferenta anuntului publicitar nr. 120077 din 11.09.2017

Intrebarea 1

Va rugam sa ne puneti la dispozitie, conform prevederilor legale, respectiv art. 59 si art 60 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul societatii cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.

Raspuns 1

Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul societatii cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este:

Nume, Prenume si Functia

 1. Bonte Traian Director ( presedinte CA)
 2. Tudor Vasile membru AGA
 3. Agache Aurel Dionisie membru AGA
 4. Cimpeanu Paul Mihai membru AGA
 5. Costel Iancu membru AGA
 6. Radu Mihai membru AGA
 7. Popescu Corina membru CA
 8. Nastase Sergiu membru CA
 9. Cusai Eduard membru CA
 10. Pasoiu Adrian membru CA
 11. Georgescu Ovidiu membru CA
 12. Vita Andrea membru CA
 13. Seceleanu Silea Rita contabil sef
 14. Adam George Ioan birou abonati-logistica

Intrebarea 2

Va rugam sa ne comunicati, daca pe langa documentele de eligibilitate privind specificul activitatii (certificat ONRC care sa faca dovada existentei codului CAEN) si autorizatia de mediu care ne da dreptul sa executam asemenea prestatii de servicii, se mai solicita si alte documente de eligibilitate. Daca da, va rugam sa precizati care sunt acelea si sa mentionati daca ne puneti/sau nu la dispoztie formulare.

Raspuns 2

Nu se solicita alte documente de eligibilitate si nu se pun la dispozitie formulare. Fiecare ofertant isi intocmeste propriile formulare.

Intrebarea 3

Va rugam sa ne puneti la dispozitie un model de contract de prestatii sau cel putin sa ne comunicati clauzele contractuale obligatorii pentru parti, precum si documentele de trasabilitate solicitate.

Raspuns 3

Pe langa clauzele mentionate in anunt si caietul de sarcini, va rugam sa luati in considerare urmatoarele clauze contractuale obligatorii

Prestatorul se obliga sa intreprinda urmatoarele :

 1. Sa puna la dispozitia Autoritatii contractante documente obligatorii de trasabilitate pana la instalatia de reciclare, constand in: avizul de incarcaredescarcare a deseurilor de ambalaje pana la instalatia de reciclare din tara sau/si anexa de transport a deseurilor de ambalaje pana la instalatia de reciclare si factura de valorificare prin reciclare pe care sa fie individualizate deseurile Autoritatii contractante
 2. Sa nu raporteze cantitatile de deseuri de ambalaje colectate in numele altui agent economic sau catre o organizatie de preluare de responsabilitati.
 3. La cererea Autoritatii contractante sa elibereze rapoarte referitoare la cantitatile reciclate.
 4. Sa detina autorizatie de mediu pentru activitatea desfasurata, iar instalatiile de reciclare la care preda deseurile sa fie autorizate de autoritatile de mediu.

Recepţia deseurilor se va face de catre delegatii partilor in momentul livrarii acestora.

Receptia calitativa se realizeaza de catre Prestator la momentul preluarii deseurilor. Dupa aceasta data, orice observaţie formulata este nula şi nu va fi luata în considerare de catre autoritatea contractanta.

In momentul preluarii prestatorul va cantari deseurile la sediul sau / ori la cel al reciclatorului si va transmite autoritatii contractante cantitatile de deseuri preluate .

Deseurile vor fi valorificate numai catre firme care detin Autorizatie de Mediu pentru aceste categorii de deseuri.

Obligatiile Autoritatii contractante:

 1. sa achite contravaloarea facturilor pentru prestatii in conditiile si termenele convenite
 2. Pe baza bonurilor de cantarire autoritatea contractanta va emite un aviz de insotire a marfii, in care vor specifica tipul de deseu livrat si cantitatile predate de catre Prestator.

Intrebarea 4

Avand in vedere faptul ca solicitati ca exprimarea ofertei financiare sa se faca la tarif pe tona, indiferent de natura deseurilor reciclabile, va rugam sa precizati im mod clar la ce cantitati se va raporta aceasta oferta, intrucat prin caietul de sarcini indicati o cantitate minimala de deseuri, iar in anunt aveti un numar de 150-200 puncte de colectare, puncte pentru care ofertantii trebuie sa ia in calcul asigurarea echipamentelor de colectare. Ori, in aceste conditii, pentru ca toti ofertantii sa se poata raporta la aceleasi cantitati si ofertele finaciare sa poate fi comparate intre ele, este imperios necesar sa indicati o cantitate de deseuri si un numar de echipamente.

Raspuns 4

Se va lua in considerare la calculul tarifului /to cantitatea de 45 to/luna si 150 de puncte de colectare.