Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor 11 din 13.12.2018