Anunt de ricare a gunoiului menajer si selectiv in zilele de 15,16,17 si 18 august 2019
IMG-LOGO

Structura Organizatorica

Adunarea Generala a Actionarilor:

Reprezentantii A.G.A

Consiliul de Administratie:

Conducerea Societatii: