Anunt: Anunt cu privire la reluarea procesului de colectare selectiva
IMG-LOGO

ANUNT privind declansarea procedurii de selectie a DIRECTORULUI SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 111/2016 si a Hotararii de Guvern nr. 722/2016, anuntam concursul pentru ocuparea postului de DIRECTOR caruia i se va delega conducerea societatii de catre Consiliul de Administratie, conform art. 35 alin (4) din OUG 109/2011, in cadrul SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL.

Candidatii interesati trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

1.Conditii generale

 • Studii superioare de lunga durata – economice, juridice sau tehnice;
 • Experienta relevanta (pentru care se vor depune inscrisurile doveditoare) in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societati din sectorul privat;
 • Sa nu fi fost condamnat penal pentru fapte in directa legatura cu activitatea de administrare a societatilor comerciale.
 • Cunoasterea legislatiei speciale aplicabile societatii.

 

2.Continutul dosarului

 • Opis documente
 • Scrisoare de intentie
 • Curriculum vitae – model Europass
 • Copie Carte de Identitate
 • Dovada studiilor – copie
 • Cazier judiciar.
 • Cazier fiscal.
 • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este apta pentru exercitarea functiei.
 • Declaratie privind starile de incompativilitate
 • Plan management
 • Declaratie privind acordul expres de prelucrare a datelor cu caracter personal in scopul selectiei.

 

3.Procesul de recrutare si selectie are urmatoarele etape:

 1. Depunerea dosarelor la secretariatul SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL.
 2. Evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si a eligibilitatii candidatilor (calificativ admis / respins).
 3. Sustinerea probei de tip interviu la o data care se va comunica fiecarui candidat. In cadrul probei de tip interviu, candidatii vor sustine scrisoarea de intentie, dupa care le vor fi verificate cunostintele privind legislatia din domeniul de activitate al societatii (calificativ punctaj 1 – 10 )

În Conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice aprobată cu modificările si completările prin Legea nr. 111//2016 și a Hotarârii de Guvern nr. 722/2016,

Anunțul privind declanșarea procedurii de selecție a Directorului SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGUR CODLEI SRL, a fost publicat, conform art. 35 (6), (7) din OUG 109/2011 in doua ziare economice și/sau financiare cu largă raspândire și anume:

 • Ziarul ADEVĂRUL din data de 23.12.2021
 • Ziarul BUNĂ ZIUA BRAȘOV din data de 22.12.2021

Dosarele de intentie ale persoanelor interesate se depun in termen de 30 zile de la publicarea anuntului, până la data de 24.01.2022.