Anunt: Anunt cu privire la reluarea procesului de colectare selectiva
IMG-LOGO

Concurs pentru Consiliul de Administratie

Anunt de incepere a procedurii de desemnare a membrilor consiliului de administratie al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI S.R.L. in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011

I. Organizare

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI S.R.L. este o  intreprindere publica fiindu-i aplicabile dispozitiile OUG nr.109/2011.

Inscrierea la concurs se va face pana la data de 24.03.2017, or 12:00, la secretariatul S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI S.R.L., cu sediul in Mun. Codlea, str. Fabricii, nr.11, jud. Brasov.

Consiliul de administratie al S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI S.R.L. poate fi compus, conform art.28, alin. (1) din OUG 109/2011 din 3-7 membri.

II. Conditii de inscriere:

In vederea participarii la procedura de selectie, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Pentru 2 dintre membrii CA care vor fi selectati:

  1. Sa fie licentiat in domeniul juridic sau economic si sa aiba experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;
  2. Sa nu fi fost condamnat penal pentru fapte de serviciu sau in legatura cu serviciul;
  3. Sa nu se incadreze in situatiile prevazute la art.6 din OUG nr. 109/2011;
  4. Sa fie apt din punct de vedere medical, facand dovada prin adeverinta medicala.

Pentru mai multe informatii legate de cerinte si conditii, descarcati documentul oficial din dreapta paginii.