Anunt: Prelungire termen depunere dosare pentru postul de Director
IMG-LOGO

HCL 51 din 31.03.2022 privind stabilirea tarifelor de colectare si transport deseuri municipale, destinate a fi eliminate prin depozitare.

Avand in vedere HCL nr. 51 / 31.03.2022 privind stabilirea tarifelor de colectare si transport deseuri municipale, destinate a fi eliminate prin depozitare, prin care, confom1 art. 1, s-au aprobat taiifele pentru serviciile de colectare si transport deseuri menajere, respectiv I 5,25, lei / pers / luna -persoane fizice si 179,94 lei / mc -persoane juridice, precizam faptul ca varianta adoptata a fost cea cuprinsa in raportul de specialitate al compartimentului de resort si nu contine TVA.

Prin similitudine, aratam ca tarifele stabilite prin HCL nr. 89 / 29.07.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubritate, nu contin TVA.

Pe cale de consecinta, la tarifele adoptate prin HCL nr. 51 / 31.03.2022 se adauga TVA confonn legislatiei in vigore.

Descarca HCL nr. 51 / 31.03.2022