Anunt: Anunt cu privire la reluarea procesului de colectare selectiva
IMG-LOGO

Invitatie de participare la procedura de achizitie publica pentru achizitionarea serviciului de inchiriere echipament de copiere

1. Date de identificare, corespondenta si contact

SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL, cu sediul in Codlea, str. Fabricii, nr. 11, judet Brasov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/2737/2004, CUI: 16976481, telefon: 0268.506.342, fax: 0268.506.344, email: serviciimagura@yahoo.com

2. Obiectul achizitiei

Servicii de inchiriere a unui echipament multifunctional cu functii de copiere, imprimare, scanare si fax, posibilitate de conectare la intranet Cod CPV 98300000-6 Servicii diverse.

3. Contractul va fi incheiat pana la data de 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire in perioada ianuarie – aprilie 2021

4. Valoare estimata a contractului

Valoarea estimata a contractului este de 7.700 lei.

5. Caiet de sarcini si Formulare

Caietul de sarcini si formularele sunt disponibile in SICAP, conform anuntului nr. ADV1127659/ 30.01.2020

6. Termene

Termenul de depunere a ofertei este 07.02.2020, orele 12:00

7. Clarificari si lamuriri

Pentru eventuale informatii suplimentare sunteti rugat sa utilizati datele de contact de la punctul 1, persoana de contact Marius Bizom.

Va rugam sa ne transmiteti oferta de pret ferma. Multumim