Anunt: Declansarea procedurii de selectie a DIRECTORULUI SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL
IMG-LOGO

Scrisoare de asteptari privind consiliul de administratie al SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

Prezentul document a fost intocmit tinand seama de cerintele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, de dispozitiile Hotararii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodilogice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011.

Aceasta reprezinta un document de lucru care contine performantele asteptate de la organele de administrare si conducere privind administrarea si conducerea SC SERVICII DE GOSODARIRE MAGURA CODLEI SRL.

Sopul Scrisorii de Asteptari este acela de a:

  • Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu si lung al societatii,
  • Stabili performantele asteptate de catre autoritatea publica tutelara,
  • Defini principiile de lucru si conduita asteptata din partea societatii,
  • Consolida increderea cetatenilor in ceea ce priveste capacitatea societatii de a furniza Servicii de calitate,
  • lndruma Consiliul de Administratie si Presedintele in redactarea Planului de administrare.

Obiect principal de activitate al SC SERVICIII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL conform actului constitutiv:

  • Colectare deseuri nepriculoase Cod CAEN 3811

Structura actionariatului:

  • Asociat majoritar 99.97% Municipiul Codlea prin Consiliul Local Codlea si
  • Asociat minoritar -0.03% Comuna Holbav prin CL Holbav

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Cel putin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani, conform art. 28 (3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Citeste mai mult in documentul oficial