Anunt: Declansarea procedurii de selectie a DIRECTORULUI SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL
IMG-LOGO

Scrisoare de asteptari privind performantele asteptate de la Directorul SGMC

SCRISOARE DE ASTEPTARI PRIVIND PERFORMANTELE ASTEPTATE DE LA DIRECTORUL
SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL

Prezentul document a fost intocmit tinand seama de cerintele OUG nr. I 09/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, de dispozitiile Hotararii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodilogice de aplicare a prevederilor din OUG I 09/2011.

Aceasta reprezinta un document de lucru care contine performantele asteptate de la organele de administrare si conducere privind administrarea si conducerea SC SERVICII DE GOSODARIRE MAGURA CODLEI SRL.

Sopul Scrisorii de Asteptari este acela de a:

  • Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu si lung al societatii,
  • Stabili performantele asteptate de catre autoritatea publica tutelara,
  • Defini principiile de lucru si conduita asteptata din partea societatii,
  • Consolida increderea cetatenilor in ceea ce priveste capacitatea societatii de a fumiza Servicii de calitate,
  • Indruma Consiliul de Administratie si Presedintele in redactarea Planului de administrare.

 
DESCARCA DOCUMENT OFICIAL