Hotarare Nr.11 / 26.01.2017 privind instituirea in raza administrativ – teritoriala a municipiului Codlea a taxei speciale de salubrizare, aplicata in cazul prestatiilor de care beneficiaza producatorii de deseuri fara contract de prestari servicii publice de salubrizare incheiat cu operatorul SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL si aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare