Anunt: Anunt cu privire la reluarea procesului de colectare selectiva
IMG-LOGO

Anunt organizare concurs de incadrare pe perioada nedeterminata a doua posturi vacante

SC Servicii de Gospodarire Magura Codleai SRL anuta organizarea concursului de incadrare pe perioada nedeterminata a doua posturi vacante.

Postul pentru care se organizeaza concurs in cadrul SC Servicii de Gospodarire Magura Codleai SRL:

  • Statistica si raportari – 1 post
  • Monitorizare contracte si activitati de teren – 1 post

 

Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt:

  • are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  • are capacitatea deplina de exercitiu;
  • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Pentru detalii complete despre acest concurs, descarcati documentul oficial din partea dreapta a site-ului.