Anunt: Declansarea procedurii de selectie a DIRECTORULUI SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL
IMG-LOGO

Caiet de sarcini pentru servicii de transport, selectare, tratare si reciclare a deseurilor reciclabile colectate din deseuri menajere 2018.

Cod CPV 90514000 – Servicii de reciclare a deseurilor menajere.

Glosar de termeni

  1. Semnificatia termenilor utilizati in prezentul Caiet de Sarcini:
  2. Reciclare= orice operatiune care vizeaza introducerea materialelor care provin din deseuri de ambalaje intr-un ciclu de productie, inlocuindu-se partial sau total o materie prima virgina.
  3. Valorificare= orice operatiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui scop util prin inlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop, sau faptul ca deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv, in intreprinderi sau in economie in general.
  4. Trasabilitatea deseurilor de ambalaje= prin trasabilitatea deseurilor de ambalaje se definesc reguli de buna practica, se realizeaza inregistrarea calitativa si cantitativa corecta a datelor, reducerea inregistrarilor incorecte sau duble si dezvoltarea unei colaborari intre toti partenerii din lantul de management al deseurilor de ambalaje. Trasabilitatea deseurilor de ambalaje se stabileste prin verificarea documentelor de intrare si iesire justificative, utilizate de operatorii economici in relatia cu organizatia de transfer de responsabilitate.
  5. Colectarea= strangerea deseurilor si, dupa caz, sortarea si stocarea in locul de generare, a deseurilor, in vederea transportarii la o instalatie de tratare;
  6. Managementul deseurilor de ambalaje= colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile intreprinse de un comerciant sau un broker.

Pentru mai multe informatii, descarcati documentul oficial din dreapta paginii.